Nordlager in Duitsland     Beschrijving Fliegerhorst  Venlo Nordlager 2013.

Op het Duitse gedeelte van de Fliegerhorst.

 

 

Het grootste gedeelte van het voormalige Nordlager ligt op militair
terrein en dit is niet vrij toegankelijk, het terrein werd zwaar bewaakt
door honden en camera's. Fotograferen en filmen is niet toegestaan.
De bewaking is inmiddels opgeheven en het terrein is door de militairen
verlaten.

Kaart van het Nordlager. 
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3D6KLLYD.jpg

 

1 
Booghangaar: deze ligt gedeeltelijk op het militair terrein de
linker funderingen liggen net buiten de omheining, er zijn ook restanten van de poort-fundering te zien.
51.37515418313541, 6.22737854719162

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VPCNZZXT.jpg

 

2
Hangaar: het dak van deze hangaar ontbreekt ze was waarschijnlijk gecamoufleerd als boerderij, aan de dichtgemetselde zijraampjes zijn nog sporen van opgeschilderde vensters te zien.
51.376136977482034, 6.233027279376984
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NZN3ZNV8.jpg
 

 

3
Booghangaar: de boogverankeringen zijn net boven
de vloer zichtbaar.
51.37567488259782, 6.240931749343872

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-7YYXUF8X.jpg

 

4
Restanten van een gebouw met gedeeltelijk betegelde vloeren. 
Het gebouw is waarschijnlijk opgeblazen.
51.3747037984377, 6.241285800933838

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SQLZTBKO.jpg
 

 

5
Hangaar: met verwarming de zijmuren zijn opgeblazen.
51.37472723864279, 6.24198853969574
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HQRTCDZR.jpg

 

 

6
Resten van de fundamenten van een hangaar
waarschijnlijk nooit afgebouwd. 
Deze is van hetzelfde model als nummer 11.
51.374529670824124, 6.245942115783691

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MI4LB4FH.jpg
 

 

7 
Booghangaar: hetzelfde als no 3 aan de zuidzijde
steken in de afgraving de resten van de poort- fundamenten uit de steilrand.
51.37347484516096, 6.241291165351868

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-6SJKQC7E.jpg

 

8
Restanten van een bakstenen hangaar en een klein gebouwtje dat als munitieopslagplaats diende, hetzelfde als nummer 17 in het Südlager.
51.372537201946, 6.243098974227905

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-6YNFROYK.jpg
    

 

9
Booghangaar: hetzelfde type als no 3 en no 7.
51.37169330663378, 6.2422943115234375 

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FO6RPNCX.jpg
 

 

10
Schietbaan waar de boordwapens van nachtjagers 
werden getest.
Ze is nu nog in gebruik bij de Duitse douane.
51.37169330663378, 6.2422943115234375

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MGOHVY7U.jpg
    

 

11
Brokstukken en resten van muren en hoge pilaren
waar 
de overkapping op steunde.
Deze hangaar is van hetzelfde model als nummer 6.
51.370233197054766, 6.246591210365295

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KZFA7GS8.jpg

12
Booghangaar: waarschijnlijk de enige met betonnen
dakspanten. 
Ze is in 2003 vrijgemaakt van begroeiing.
51.36829245181466, 6.244858503341675

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RZVRWQWH.jpg
 

 

13
Hangaar: met verwarming, een zijmuur ligt plat en het
dak ontbreekt.
51.368438136150736, 6.24248743057251

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QYHH4LCL.jpg
  

 

14
Booghangaar: hetzelfde type als no 3-7 en 9.
51.369737552942475, 6.241661310195923

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RIRP4RTQ.jpg

 

15
Booghangaar: deze ligt op het militaire terrein net binnen de omheining.
51.36730613992295, 6.242605447769165


  

 

Naar begin pagina.Naar Südlager deel 1.

                                                                                       

 
Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl